Doğalgaz Aboneliği

dogalgaz abonelik baslik

Doğal gaz tesisatlarınızın yapılması veya mevcut tesisatlarınızın doğal gaz kullanımına uygun hale getirilmesi için aşağıda tarif edilen prosedürün takip edilmesi, tesisatlarınızı yaptıracağınız yetkili firmaların EK-1 'de listelenen işe başlama dosyasını hazırlaması ve ardından dönüşüm işlemlerinin yapılması gerçekleştirilecektir.


Polatlı OSB alanında yer alan ve doğal gaz iç tesisat dönüşümü yaptırmak isteyen katılımcıların aşağıdaki prosedürü tamamlaması gerekmektedir. (Denetim ve Kontrol Polatlı OSB tarafından, Proje ve işin Yapımı POLGAZ’dan Sertifikalı Firmalar tarafından)

 

dosya onayi

Katılımcılar, doğal gaz tesisat dönüşüm işini yaptırmak üzere anlaşma yaptığı, 

POLGAZ DAĞITIM A.S. tarafından sertifikalandırmış (iç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası) müteahhit firma için Polatlı OSB’ye yetkilendirme yazısı yazar.

Müteahhit firma İşe Başlama Dosyası kontrol listesine uygun olarak ise başlama dosyasını ‘‘POLGAZ Endüstriyel Tesislerde Doğal Gaz Tesisatı Teknik Şartnamesine’’ göre hazırlar ve Polatlı OSB’ye onaya sunar.

İşe başlama dosyası incelenir, varsa eksikleri müteahhit firmaya bildirilir.

Eksikleri tamamlanan dosya Polatlı OSB tarafından onaylanır.

Onaylanan dosya çoğaltılır, orijinali Polatlı OSB’de kalır.

Dosyanın onaylanmasını takiben, müteahhit firma ise başlar.

İşin bitiminde uygulama sırasında oluşan proje değişiklikleri işlenmiş as-built projeler, test raporları, kaynak filmleri, kaynak izometrisi ve kaynaklara ait röntgen raporları ise başlama dosyası ekine konmak üzere Polatlı OSB’ye teslim edilir. 

Eksiklikler tamamlanıp, imalat bitirildiğinde, tesisat kontrolu ve gaz açma işlemine başlanır.

Burada belirtilen dokümanlar tamamlanmadan gaz acımı yapılmaz.

 

test kontrolu gaz acimi

Gaz açımı talebinde bulunacak olan katılımcı ‘‘Abone İş Bitim Belgesi’’ ile birlikte başvuru yapıp, Polatlı OSB Doğalgaz Abonelik ve Satış Sözleşmesi’ni imzalar.(Sözleşmede belirtilen teminatları verir.)

Firmanın bitmiş olan tesisatının onaylı dosyasına uygun olup olmadığı Polatlı OSB yetkili
personeli tarafından incelenir.

Tesisatta projeye uygunsuzluk veya herhangi bir eksiklik/hata olmaması durumunda gaz acımı işlemi gerçekleştirilir.