Özelgeler

   17.05.1996 Tarihinde İktisap Edilen Gayrimenkulun Satışından

-

   2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44

-

   Asgari Arsa Birim Değerlerine Karşı Dava Açma Hk.

-

   Elektrik Borçları İçin Verilen Mahsup Dilekçesi

-

   Gayremenkulün Satışından Elde Edilen Kazancın İstisna Sayılı

-

   Hastanelere Ait Bina İnşaatlarının Bina İnşaat Harcından İst

-

   İhale Yoluyla Alınan İnşaat Taahhüt İşinin Taşeronlara Devri

-

   İnsan Kaynakları Konusunda Verilen Hizmetin Tevkifata Uygula

-

   İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesinde Tahsis Edilen Arsan

-

   İstanbul'da Mukim Özel Güvenlik Hizmeti Veren Şirketin Yatır

-

   İşyeri Kooperatifine İşyeri Teslimi Hk.

-

   KVK-51-e maddesinde Yer Alan İstisnadan Yararalanıp

-

   Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Kapsamında Düzenlenen

-

   OSB'lerin Muafiyeti Hk.

-

   OSB'lerin Sınırları İçindeki Arsaların Karşılık Olarak Devri

-

   Özel İdare Tarafından Satın Alınan Gayrimenkullerin KDV

-

   Sakarya Organize Sanayi Bölgesinde Tahsis Edilen Arsanın Sat

-

   Sanayi Sitesi Yapı Koop.nin İşyeri Tesliminde KDV Hesaplanması

-

   Taşeronlara Yapılacak Ödemelerde Tevkifat

-

   Taşıtlara Verilen Bakım ve Onarım Hizmetinin Tevkifata Tabi

-

   Tevkif Edilen Vergilerin Mahsup Edilip Edilemeyeceği Hk.

-

   Yapılacak Fabrika Nedeniyle 5084 sayılı Kanun Kapsamı

-

   Yatırım İndirimi Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.