Müteşebbis Heyeti

 

 

 

MÜTEŞEBBİS HEYET

 
bilalozdemir1
Bilal BOZDEMİR
Ankara Vali Yardımcısı
Müteşebbis Heyet Başkanı

erolunal1
Olcay KIRTIZ
Müteşebbis Heyet
Başkan Vekili
Mahmut Nedim TUNÇER
Müteşebbis Heyet Üyesi
Erol ÜNAL
Müteşebbis Heyet Üyesi
Selçuk ÇEVİKOĞLU
Müteşebbis Heyet Üyesi
Timuçin IŞIK
Müteşebbis Heyet Üyesi
Hüseyin BARIŞ
Müteşebbis Heyet Üyesi
Musa Yaşar YILDIRIM
Müteşebbis Heyet Üyesi
Ulvi SAKARYA
Müteşebbis Heyet Üyesi
Aykut KAYA
Müteşebbis Heyet Üyesi

Hasan BENLİ
Müteşebbis Heyet Üyesi
Ali Rıza OVACIK
Müteşebbis Heyet Üyesi
Murat IRAK
Müteşebbis Heyet Üyesi
   
  İsmail BOZDAĞ
Müteşebbis Heyet Üyesi

Osman YÜKSEL
Müteşebbis Heyet Üyesi