Haber - Duyuru Arşivi


cosme3

AB COSME PROGRAMI ÇAĞRI DUYURUSU

Avrupa Birliğinin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan yeni bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal
koordinatörüdür.

COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;

> KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması,
> Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,
> Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve
> Girişimciliğin teşvik edilmesi

Amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.
Giderek artan bilgi temelli bir ekonomide, fikri mülkiyetin (IP) korunması, yenilik ve yaratıcılığı teşvik etmek, istihdamı artırmak ve rekabet gücünü geliştirmek için önemlidir.

Fikri mülkiyet hakları (IPR), işletmelerin maddi olmayan varlıklarını yaratıcı ve yenilikçi faaliyetlerinden sağladıkları karı korumaktadır. İşletmeler, bu konuda bilgi sahibi olmadıklarından, yeterli fayda göremediklerinden ya da yüksek maliyetten dolayı Fikri Mülkiyet Sisteminden yeterince yararlanamamaktadırlar.
Bazı AB Üye Ülkelerinde geliştirilen “IP ön tanı veya IP denetimi” , KOBİ'lerin Fikri Mülkiyetin faydalarını bireysel bağlamda görmelerine ve IP'yi iş stratejilerine nasıl entegre edebileceklerini göstermelerine yardımcı olan bir araçtır.

Mevcut teklif çağrısı, İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı’na (COSME) dayanmaktadır. Bu "GRO/SME/17/B/05 - IP pre-diagnostics and improving access to patent protection for innovative EU SMEs- Fikri Mülkiyet ön tanı ve yenilikçi AB KOBİ'leri için patent koruma erişiminin iyileştirilmesi" eylem maddesi altında öngörülmüştür.

Programla ilgili ayrıntılı bilgi için: 
http://cosme.kosgeb.gov.tr/…/…/Intellectual_property(IP).pdf

Katılımcılarımıza Önemle Duyurulur..