Haber - Duyuru Arşivi

tubitak

Geçtiğimiz ay Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (Science Development Foundation of the Republic of Azerbaijan-SDF) Başkanı Elchin Babayev, beraberindeki heyet ile birlikte TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı ziyaret etmişti. Bu ziyarette AZERBAYCAN ve TÜRKİYE arasında Sanayi Kuruluşlarını da kapsayan bir proje anlaşması yapıldı. 

Türk ve Azeri bilim insanları arasında ortak Ar-Ge projelerinin desteklenmesi konusu görüşüldü. Bu kapsamda, her iki ülkenin akademik kuruluşlarının yanı sıra, sanayi kuruluşlarının da yürüteceği projelere fon sağlanmasının, Türkiye ve Azerbaycan’ın ekonomik kalkınması açısından yararlı olacağı konusunda mutabık kalındı. Bu nedenle, 2018 yılı Ekim ayında, bilhassa sanayi kuruluşları arasındaki ortak Ar-Ge ve inovasyon projelerin desteklenmesine yönelik bir çağrı yayınlanması kararlaştırıldı. Yayınlanacak olan çağrının kapsamında, bazı bilimsel ve teknolojik alanlara öncelik verilmesinin, iki ülkenin ihtiyaçlarının karşılanması bakımından gerekliliği üzerinde durularak; Uzay-Havacılık ve Astronomi, Biyomedikal, Enerji, Beşeri ve Sosyal Bilimler (Türkiyat Çalışmaları Hakkında), Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Petrol ve Gaz Endüstrisi, Fizik ve Matematik tematik alanlarında yürütülecek ortak projelerin desteklenmesi uygun görüldü.

Projeyle ilgili tüm detaylara https://www.tubitak.gov.tr/tr adresinden ulaşmak mümkündür. 

Katılımcılarımıza önemle duyurulur.