Haber - Duyuru Arşivi

imar barışı


18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu’na Geçici 16. Maddenin eklendiği daha sonra da ilgili maddeye dayanılarak hazırlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 6 Haziran 2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı bildirilmiştir.

Bu minvalde, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 20 Eylül 2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak tebliğde yeniden düzenlemeye gidilmiş olup, söz konusu düzenlemeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan örnekler ekte sunulmuştur.

Bu kapsamda, OSB’lerin İmar Barışı uygulamasının ekli örnekler doğrultusunda yapılmasına ilişkin katılımcılarımıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması gerekmektedir.

Haberin devamı için: http://osbuk.org/osb-lerde-imar-barisina-iliskin-uygulama-ornekleri-cevre-ve-sehircilik-bakanliginca-yayimlandi/