Haber - Duyuru Arşivi

imarbarışı

Resmi Gazete’nin 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı nüshasında yayımlanan “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na Geçici 16. madde eklendiği, ilgili maddeye dayanılarak hazırlanan ‘Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’a ilişkin tebliğin 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Bununla birlikte, Resmi Gazete’nin 20.09.2018 tarih ve 30541 sayılı nüshasında “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” tebliği de ayrıca yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve OSBÜK işbirliğinde “OSB’lerde İmar Barışı Bilgilendirme Paneli” 2 Ekim 2018 Salı günü, 10.00 – 16.30 saatleri arasında TOBB Sosyal Tesisleri, Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.