Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi

Merkezi Biyolojik Atıksu Paket Arıtma Tesisi çalıştırılmaktadır. Tesisin günlük kapasitesi 260 m3 olup, tesisin tamamlanması ile birlikte Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde tüm gereklilikler yerine getirilmiştir.

En kısa zamanda Çevre İzni alınarak katılımcıların evsel atık su kirliliğinden kaynaklı bertaraf sorunu da bireysel çözümlerden ortak çözüme ulaştırılacaktır.

Endüstriyel atıksu deşarjı söz konusu olan parsellerden POSB Atıksu Talimatında yer alan kriterlere uygun hale getirmek için ön arıtma kurması istenebilecektir.