Elektrik Hizmetleri

POLATLI Organize Sanayi Bölgesi ED-OSB/1270-4/914 Lisans numarası ile 03.08.2007 tarihinden itibaren onaylı sınırları içinde faaliyet göstermek üzere 49 (kırkdokuz) Yıl süreyle “OSB Elektrik Dağıtım Lisansı’’ almıştır.

POLATLI OSB’nin elektrik ihtiyacı TEİAŞ’a ait Beylikköprü 154/31,5kV indirici trafo merkezinden karşılanmaktadır.

POSB’un elektrik dağıtımı 31,5kV havai hat şebekesi ile yapılmıştır. POSB elektrik şebekesinin işletmesini, şebekede olabilecek arızaları minimumda tutacak şekilde kesintisiz ve kaliteli olarak katılımcısına elektrik enerjisi sunulmak üzere, OG-AG şebekesi, dağıtım – tevzi kabinleri ekipmanlarının periyodik bakımları ile ilave şebeke işlerini yaparak, katılımcısına 24 saat 365 gün kesintisiz hizmet verilmektedir.

POSB'un kurulu gücü; trafo toplamı 90 MVA - çekilen fiili max. puant gücümüz 22 MW 'dır.

Tüketim; aylık tüketim 11-12 milyon kWh arasında

Toplam Tüketim : 139.940.542,62 kWh'dır. (2016 yılı)

TEİAŞ 154/31,5 İndirici Merkezi; POSB katılımcılarını TEİAŞ'a ait, TEİAŞ sınırları içinde kurulu bulunan 1 adet 50 MVA 154/31,5kV. TEİAŞ TM.'den  1 fiderden enerji almaktadır

  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 K U R U L K A R A R I

 

  1. 1.Polatlı OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 17 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2017 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

  

TT

(Kr/kWh)

 

AG
(Kr/kWh)
 

OG
(Kr/kWh)
 

SH
(Kr/kWh)

ÇT
(Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli
(Kr/kW/Ay)

Üretim Tesisi Sistem Kullanım Bedeli
(Kr/kW/Ay)
 

 

2,3390

1,7230

3,0910

1,27

155,66 

311,32 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

     

6783-1 sayılı Kurul Kararı                                                                

           

2016 yılı Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranı dikkate alınarak güvence bedellerinin artırılmasına ve 1/1/2017 tarihinden itibaren aşağıdaki güvence bedellerinin uygulanmasına,

karar verilmiştir.

 

Abone Grupları

Güvence birim bedeli TL/kW

Sanayi   ve Ticarethane

60,5

Mesken,   Şehit Aileler ve Muharip Gaziler

21,3

Tarımsal   Sulama, Aydınlatma ve Diğer

28,7

  

6835-2 sayılı Kurul Kararı

2016 yılı Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranı dikkate alınarak sabit bağlantı bedellerinin artırılmasına ve 1/1/2017 tarihinden itibaren aşağıdaki sabit bağlantı bedellerinin uygulanmasına,

karar verilmiştir.

 

Kurulu güç

(TL)

AG

 

0-15   kW (dahil)

75,2

15-100   kW (dahil)

172,0

100   kW üzeri

218,6

OG

 

0-400   kVA (dahil)

712,3

400   kVA üzeri

885,27

                                                                                                                              

6835-1 sayılı Kurul Kararı

2016 yılı Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranı dikkate alınarak kesme bağlama bedellerinin artırılmasına ve 1/1/2017 tarihinden itibaren aşağıdaki kesme bağlama bedellerinin uygulanmasına,

karar verilmiştir.

 

Kesme-bağlama

(TL)

AG

22,3

OG

113,5