Çevre ile İlgili Ruhsatlar

ÇED Başvurusunda İstenen Belgeler

  • Katılımcı, Polatlı OSB’nde kurmayı planladığı tesis ile ilgili “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” (ÇED) kapsamında değerlendirilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne aşağıdaki belgelerle başvurusunu yapar.
  •  Kapasite Raporu
  •  İş Alış Şeması
  •  Vaziyet Planı
  •  İmza Sirküleri
  •  Tapu veya Kira Sözleşmesi


Çevre İzni

Katılımcının tehlike sınıfı, “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” Ek-1 ve Ek-2 listelerindeki kategorisine göre belirlenir. Çevreye olan etkisine göre emisyon, atıksu, gürültü konulu çevre iznine başvurulur. 

Çevre izni sürecinde takip edilecek aşamalar ek'te belirtilmiştir.